Baza wiedzy

Dowiedz się więcej na temat magazynów energii i baterii trakcyjnych

Dlaczego warto korzystać z magazynów energii?

Poniżej wymieniamy kilka najważniejszych czynników, które wpływają na wzrost zainteresowania szczególnie przydomowymi magazynami energii:

· Osiągnięcie niezależności energetycznej

Głównym powodem, dla którego właściciele gospodarstw domowych decydują się na wybór systemów magazynowania energii jest chęć wypracowania niezależności energetycznej. Możliwość wykorzystywania wyprodukowanej energii w dowolnym momencie jest idealnym rozwiązaniem  w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

W przedstawionych na kolejny rok planach, rząd zapowiada uruchomienie wsparcia dla gospodarstw nastawionych na produkcję i magazynowanie własnego prądu.

Szacuje się, że gospodarstwa domowe wykorzystujące fotowoltaikę z odpowiednio dobranym systemem magazynowania i zarządzania energią elektryczną mogą być nawet w 90% niezależne energetycznie.

·  Stabilność energetyczna

Wahania napięcia w głównej sieci energetycznej, czy nawet niespodziewane zjawiska pogodowe nie pozbawią odbiorców dostępu do prądu. Zapewnia to komfort zwłaszcza w rejonach, gdzie sieci energetyczne narażone są na czynniki powodujące częste awarie. Domownicy korzystający ze zmagazynowanej energii mogą nawet nie zauważyć jej zaniku w sieci – ciągłość pracy wszystkich urządzeń zostanie zachowana.

W okresach, kiedy obciążenie sieci energetycznej przekracza standardowe zakresy, coraz częściej pojawia się niebezpieczeństwo tzw. blackoutu. Tym mianem określa się nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej na dużym obszarze w wyniku awarii infrastruktury przesyłowej. Ochronę przed tego typu anomaliami zapewnia magazyn energii, który bezzwłocznie stabilizuje napięcie w domowej instalacji elektrycznej.

·  Oszczędność na energii elektrycznej

Oprócz stabilności energetycznej dużą rolę odgrywa także oszczędność wynikająca z posiadania systemu magazynowania energii. Inwestując we własne urządzenie dostosowane do wykorzystywanej instalacji fotowoltaicznej, produkowana energia może być w całości wykorzystana przez urządzenia domowe. W przeciwieństwie do net-meteringu unikamy strat i konieczności dokupowania prądu w okresach, kiedy słabe nasłonecznienie nie pozwala na produkowanie wystarczającej jego ilości przez PV.

W ramach oszczędności, jeżeli konfiguracja magazynu energii na to pozwala, możliwe jest ładowanie go w tańszej taryfie, w której koszt zakupu prądu jest niższy, a rozładowywanie w momencie większego zapotrzebowania na energię, a tym samym w momencie obowiązywania wyższych stawek za kilowatogodzinę. Taki model ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku rodzin, których członkowie pracują i uczą się w dzień, a w godzinach popołudniowych rozpoczynają znacznie większą konsumpcję energii.

·  Eko-energia na pierwszym miejscu

Magazyny energii, umożliwiając jej gromadzenie i efektywne zarządzanie zasobami, przyczyniają się do redukcji ilości zakupionego prądu sieciowego. W Polsce wciąż w znacznej większości jest on wytwarzany w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne. Ich użycie jest dużym obciążeniem dla środowiska. Produkcja, magazynowanie i korzystanie z energii słonecznej stanowią znacznie bardziej ekologiczne źródło prądu.

Magazyn energii – co to jest?

Magazyn energii to urządzenie przechowujące energię elektryczną, złożone z baterii (zasobnika) LT PowerBox oraz z inwertera, czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały na zmienny i odwrotnie. Magazynowana energia może pochodzić np. z nadwyżek instalacji OZE lub być pobrana z sieci energetycznej.  Dzięki temu urządzeniu

Dlaczego warto korzystać z magazynów energii?

Poniżej wymieniamy kilka najważniejszych czynników, które wpływają na wzrost zainteresowania szczególnie przydomowymi magazynami energii: · Osiągnięcie niezależności energetycznej Głównym powodem, dla którego właściciele gospodarstw domowych decydują się na wybór systemów magazynowania energii jest chęć wypracowania niezależności energetycznej. Możliwość wykorzystywania wyprodukowanej energii w dowolnym

Magazyny energii a ładowarki samochodów elektrycznych

Według Licznika elektromobilności (PZPM, PSPA)*, we wrześniu 2021 roku, w naszym kraju zarejestrowanych było ponad 35 tysięcy samochodów o napędzie elektrycznym (w tym ponad 17 tysięcy samochodów w pełni elektrycznych). Nieustający wzrost ich popularności powoduje, że użytkownicy EV szukają rozwiązań pozwalających na szybkie